Dania jest jednym z najbardziej rozwiniętych krajów w Europie. Jest to również kraj o świetnie rozwiniętej infrastrukturze. System opieki społecznej jest również bardzo zaawansowany. Chcesz się dowiedzieć jakie podatki płaci pracownik lub firma w Danii? Dowiedz się więcej na temat duńskie rozliczenie firmy.

Podatki i ich rodzaje w Danii

Najczęstszymi podatkami płaconymi w Danii są podatki dochodowe, które płacą osoby fizyczne i korporacje. Oprócz tego istnieje podatek miejski, podatek państwowy, składka na ubezpieczenie społeczne oraz składka na rynek pracy. Dodatkowo można płacić dobrowolny podatek kościelny.

Istnieją również podatki VAT, których maksymalna wysokość wynosi 25 procent, jak również cła, akcyzy. Oprócz podatków pobierane są również inne opłaty i składki, w tym składki pracownicze, składki emerytalne, podatek gruntowy, podatek od wartości nieruchomości oraz podatki ekologiczne.

Jak wyglądają stawki procentowe duńskich podatków.

Stawki podatkowe w Danii uzależnione są od tego kto odprowadza podatek.

Na terenie Danii obowiązują 3 główne progi podatkowe, według których obliczana jest wysokość podatku dochodowego:

1. 8 proc. dla dochodów poniżej 50 217 DKK,
2. 39,2 proc. dla dochodów w przedziale od 50 217 DKK do 558 043 DKK,
3. 56,5 proc. dla dochodów wyższych od 558 043 DKK.

W Danii spółka posiadająca osobowość prawną zapłaci CIT według stawki 22 procent. W Danii istnieje również kwota wolna od podatku. Wynosi ona 46 630 DKK.

Jak wyglądają odliczenia od podatku dochodowego w Danii?

W Danii obowiązuje system ulg podatkowych. Wydatki, które można odliczyć, obejmują dojazd do pracy, wyżywienie i zakwaterowanie związane z pracą. Dostępna jest również ulga Cross Border. Dla firm pomocne jest korzystanie z usług biur księgowych i płacowych w celu obliczenia podatków.