Dania jest krajem, w którym podatki zaliczają się do jednych z najwyższych w Europie. Z drugiej strony zapewnia ona dostęp do rozbudowanej gamy usług publicznych oraz nowoczesnej infrastruktury dla swoich mieszkańców. Jakie podatki płaci się w Danii?

Kto płaci podatki w Danii?

Osoba fizyczna nieprowadząca działalności oraz firma w Danii – muszą one opłacać regularnie różne podatki w tym kraju. Ich wysokość jest zależna od wielu czynników, lecz duński system podatkowy jest przejrzysty, a Urząd Skarbowy SKAT oraz inne instytucje są bardzo pomocne w rozliczeniach podatkowych.

Podatki w Danii płacą również Polacy – pracujący w tym kraju tymczasowo lub na stałe, a także przedsiębiorstwa zakładane tam przez Polaków, których z roku na rok jest coraz więcej.

Rozliczenie roczne firm w Danii to ważna kwestia i każdy przedsiębiorca powinien zapoznać się z tym tematem.

Podatki w Danii – przegląd

Do głównych obciążeń w Danii zaliczają się między innymi:
– Podatek dochodowy – wynosi on od 8% do nawet 56,5% dla osób fizycznych – stawki podatku są progresywne i zależne od osiąganych dochodów,
– Podatek CIT w wysokości 22%,
– Podatek VAT – podstawowa stawka podatkowa wynosi 25%,
– Dobrowolny podatek kościelny,
– Podatek municypalny – miejski, który zależny jest od regionu i średnio wynosi około 24-25%,
– Podatek od dochodu od posiadanych akcji,
– Podatek od nieruchomości, w tym podatek gruntowy,
– Składki na ubezpieczenia społeczne – emerytalne, zdrowotne,
– Składki pracownicze,
– Akcyza,
– Cło,
– Podatki środowiskowe.

Jak płacić swoje podatki w Danii?

Osoby fizyczne i prawne opłacające podatki w Danii mogą skorzystać z opcji przekazywania ich osobiście w urzędzie, przez pośrednika albo też internetowo.

Pomoc w powyższym zakresie świadczą też biura rachunkowe oraz inne firmy zapewniające wsparcie dla biznesu. Mogą one poprowadzić w imieniu klienta księgowość i zajmować się jego sprawami podatkowymi, podczas gdy on może skupić się na prowadzeniu działalności.

Obecnie w Danii działają też biura prowadzące obsługę w języku polskim, które pomagają Polakom mieszkającym w tym kraju w sprawnym załatwianiu spraw biznesowych oraz osobistych związanych z podatkami, zakładaniem firm i innymi czynnościami formalnymi.