Każdy przedsiębiorca prowadzący swój biznes w Belgii musi opłacać podatki. Jakie obowiązki podatkowe dotyczą belgijskich firm? Jaka jest wysokość podatków w Belgii?

Opodatkowanie firm w Belgii

Belgia jest krajem o podobnym systemie podatkowym do Polski. Podatki w Belgii mają formę progresywną, jednak z drugiej strony dają możliwość skorzystania z pełnej gamy ulg oraz wysokiej kwoty wolnej od podatku.

Swoje podatki w Belgii musi też opłacać każda funkcjonująca tam firma – dotyczy to osób samozatrudnionych, czyli prowadzących działalność jednoosobową, a także osób prawnych, w tym spółek.

Przedsiębiorcy mają obowiązek prowadzić księgowość – na jej podstawie dokonują oni rachunku przychodów i rozchodów, by obliczać swoje zobowiązania podatkowe. Należy też każdego roku prowadzić rozliczenie roczne firmy, czyli przekazać do belgijskiego Urzędu Skarbowego swoją deklarację podatkową za cały poprzedni rok podatkowy.

Wysokość podatków w Belgii

Zasadniczo firmowe podatki w Belgii są wysokie, jednak na uwagę zasługuje wsparcie, jakie przedsiębiorcy otrzymują od państwa.

Głównym podatkiem płaconym przez firmy jest dochodowy podatek Belgia. Najwyższą stawką podatku dochodowego w Belgii jest aż 50% przy najwyższych osiąganych dochodach.

Ponadto przedsiębiorcy mogą płacić między innymi.
– Podatek VAT,
– Podatki za pracowników,
– Podatek od dywidend,
– Podatek od nieruchomości,
– Podatek gruntowy,
– Podatek akcyzowy.

Wsparcie w obowiązkach podatkowych w Belgii

Przedsiębiorca nie musi samodzielnie prowadzić swoich obowiązków podatkowych w Belgii. Bardzo popularne są usługi biur rachunkowych, które zajmują się nimi w imieniu klientów.

Biuro rachunkowe może zaoferować pomoc w obszarach jak księgowość, kadry i płace, prowadzenie rozliczeń podatkowych czy sporządzanie sprawozdań finansowych. W biurze można też otrzymać asystę przy otwieraniu swojego biznesu.