Analiza finansowa w firmie stanowi źródło wartościowych informacji dotyczących jej kondycji finansowej, a także pomaga w podejmowaniu przyszłościowych decyzji biznesowych. Jakie są główne źródła danych – dokumenty stosowane w procesach analizy finansowej?

Czym jest analiza finansowa?

Aby otrzymać dokładne informacje o sytuacji finansowej firmy, wykonuje się analizę finansową. To ogólna nazwa stosowana do opisu procesów analitycznych, które biorą pod uwagę czynniki finansowe przedsiębiorstwa – od posiadanych aktywów, poprzez inwestycje, należności i zapasy, a skończywszy na pasywach, czyli wydatkach.

Jednak analiza finansowa nie jest tylko zwykłym rachunkiem zysków i strat – prezentuje ona również szeroką gamę innych informacji, które są kluczowe z punktu widzenia działalności przedsiębiorstwa.

Źródła informacji do analizy finansowej

Analizę finansową przeprowadza się na bazie szerokiej gamy informacji, które odnoszą się do finansów danego podmiotu.

Najważniejsze informacje pozyskiwane są z dokumentacji jak:
– bilanse
– rachunki przepływów pieniężnych
– sprawozdania finansowe
– rachunki zysków i strat
– protokoły zarządu
– ewidencja księgowa
– dokumenty pozaewidencyjne
– oświadczenia podatkowe
– poprzednie analizy finansowe

Dodatkowo, analiza finansowa obejmuje informacje zewnętrzne, które odnoszą się do otoczenia firmy, między innymi jej konkurencji.

Jak przeprowadza się analizę finansową firmy?

Jako że analiza finansowa w biznesie jest złożonym, wymagającym posiadania odpowiedniej wiedzy procesem, przeprowadzany jest on najczęściej przez zewnętrznych specjalistów – analityków finansowych.

Wsparciem w prowadzeniu analiz są również systemy informatyczne, które wykonują zaawansowane badania danych. W tym celu stosowane są rozwiązania zaliczane do Business Intelligence (BI), czyli analityki biznesowej.

Narzędzia Business Intelligence często wchodzą w skład systemów informatycznych używanych przez firmy, między innymi popularnych systemów ERP do zarządzania zasobami przedsiębiorstwa.

Artykuł powstał we współpracy z https://eanaliza.pl/analiza-finansowa // Analiza Finansowe – eanaliza.pl