Osoby, które przechodzą poważne choroby bardzo często zastanawiają się, jakie warunki trzeba spełnić, by otrzymać refundację. Jest to jednak zdecydowanie prostszy proces niż mogłoby się wydawać.

Stomia refundjacja

Warto mieć świadomość, że sprzęt stomijny jest w refundowany w kraju w ramach tzw. miesięcznych limitów kwotowych. Oczywiście wszystkie warunki są określone przez Ministerstwo zdrowia. Osoby z wspomnianą stomią mogą w ten prosty sposób dokonać zaopatrzenia w najbardziej konieczne produkty, do których koniecznie trzeba zaliczyć akcesoria pielęgnacyjne czy worki stomijne refundacja.

Kolostomia dofinansowanie nfz

Należy zdawać sobie sprawę, że kolostomia jest to chirurgiczne wyprowadzenie światła jelita grubego na powierzchnię brzucha. Trzeba koniecznie wspomnieć, że wykonywana jest np. po wycięciu jelita grubego w przypadku, gdy dana osoba nie jest w stanie w naturalny sposób wydalać kału.

Osobom z kolostomią wydawany jest sprzęt stomijny w ramach wspomnianego wcześniej limitu kwotowego. Kwota refundacji wynosi 300 złotych miesięcznie.

Refundacja urostomia

Warto wiedzieć, że zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Zdrowia jeżeli chodzi o zasady zaopatrywania w różnego rodzaju przedmioty ortopedyczne czy środki pomocnicze w przypadku urostomi miesięczna kwota refundacji wynosi 480 złotych. Należy również podkreślić, że zlecenie na sprzęt stomijny wystawia urolog. Koniecznie trzeba także wspomnieć, że od 2014 roku rozszerzona została liczba osób, które są uprawnione do wypisywania wspomnianego zlecenia.