To, że Polska przemysłem słynęła jest dzisiaj pewnego rodzaju przeszłością. Owszem, mamy w naszym kraju wiele zakładów przemysłowych, ale wiele z nich to obcy kapitał, a poza tym charakter tego przemysłu w przeciągu wielu lat znacznie się zmienił. Tym samym wraz ze zmieniającym się owego charakteru, zmieniał się również nasz rodzimy rynek pracy. Bez wątpienia mamy obecnie o wiele trudniej.

 Owszem, w miejscach gdzie mamy do czynienia z istnieniem zakładów pracy, można mówić o trochę mniejszym bezrobociu, aczkolwiek też nie zawsze. Zmieniający się przemysł wpłynął znacząco na lokalne rynki pracy w Gorzowie Wielkopolskim. Bardzo dobrym przykładem takiego stanu rzeczy jest miasto Gorzów Wielkopolski. Kiedyś mieliśmy w tym mieście bardzo dużą i zarazem solidną fabrykę Stilon, która zatrudniała kilka tysięcy ludzi. Dzisiaj po tamtych czasach śladu nie ma. Owszem, Stilon istnieje nadal, ale już nie zatrudnia tak wielkiej liczby osób jak kiedyś. Dzisiaj Gorzów Wielkopolski już nie jest miastem, w którym możemy mówić o rozwijającym się przemyśle. Oczywiście jest to zarazem niezbyt miła informacja dla osób bezrobotnych. Wiadomo, że duże zakłady pracy to możliwość zatrudnienia bardzo dużej ilości osób. Dzięki dużym zakładom w pewnych miejscowościach znacznie zmniejsza się poziom bezrobocia. Tutaj nie mamy z taką sytuacją do czynienia. Gdzie, zatem zatrudnienia mogą szukać mieszkańcy Gorzowa Wielkopolskiego?

Oczywiście część osób, mieszkańców tego miasta, wyjechało za granicę w poszukiwaniu lepszych warunków zarobku, ale oczywiście nie uczynili tego wszyscy mieszkańcy Gorzowa Wielkopolskiego. Niektórzy z nich mają to szczęście pracować w zakładach produkcyjnych, a inni musieli poszukać pracy w innym miejscu. Gorzów Wielkopolski, bowiem to taki potencjalne miejsca pracy jak:

                    centrum handlowe,

                    inne punkty handlowe w mieście,

                    punkty usługowe,

                    drobny przemysł zatrudniający po kilka osób

 

Na pewno, więc o znalezienie pracy jest o wiele trudniej. Bardzo dobrze widać to w miejscowym Urzędzie Pracy, a dokładnie po strukturze ofert pracy, z jakimi możemy w tym miejscu się zetknąć. Rynek pracy w Gorzowie Wielkopolskim na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat zmienił się bardzo. Czy to dobre zmiany? Oczywiście każdy może mieć na ten temat własne zdanie, bo też każdy ma swoje własne doświadczenia.

Na pewno jednak potrzeba jest, aby w Gorzowie Wielkopolskim pojawiło się więcej inwestorów chcących tutaj postawić swój zakład i jednocześnie zapewnić mieszkańcom miasta miejsce pracy. I tutaj na pewno jest wielka rola władz miasta.