Wysokie podatki są powszechnym błędnym wyobrażeniem o Danii. W rzeczywistości Dania jest jednym z najbardziej konkurencyjnych krajów w Europie, zapewniając swoim mieszkańcom dostęp do nowoczesnej infrastruktury i opieki społecznej przy stosunkowo niskich podatkach w porównaniu z innymi krajami europejskimi. Jak wysokie podatki musi płacić zwykły pracownik, a jakie osoba posiadająca własną firmę?

Jakie rodzaje podatków obowiązują w Danii?

Najczęstszymi podatkami płaconymi w Danii są podatki dochodowe, które płacą osoby fizyczne i korporacje. Oprócz podatku dochodowego, duński podatek dochodowy składa się z kilku różnych elementów, w tym z podatku miejskiego, podatku stanowego, składki na ubezpieczenie społeczne oraz składki na rynek pracy. Dodatkowo można płacić dobrowolny podatek kościelny. Obowiązuje również podatek VAT, którego maksymalna stawka wynosi 25 procent, a także cła i akcyzy.

Pobierane są także inne opłaty i składki, w tym m.in. podatki, składki pracownicze, składki emerytalne, podatek gruntowy, podatek od wartości nieruchomości oraz podatki środowiskowe. Dania rozliczenie roczne firmy to niewątpliwie ważna kwestia, którą należy zgłębić zanim zdecydujemy się na założenie firmy.

Jakie stawki procentowe posiadają podatki duńskie?

W Danii stosowane są różne stawki stawki procentowe podatków, w zależności od tego kto taki podatek płaci

Na terytorium Danii obowiązują 3 główne progi podatkowe, wedle których obliczana jest podatku dochodowego:
1. 8 proc. dla dochodów poniżej 50 217 DKK,
2. 39,2 proc. dla dochodów w przedziale od 50 217 DKK do 558 043 DKK,
3. 56,5 proc. dla dochodów wyższych od 558 043 DKK.

Z kolei spółki na terenie Danii zobowiązane są odprowadzać podatek CIT w wysokości 22 proc.

W Danii obowiązuje również kwota wolna od podatku. Wynosi ona 46 630 DKK.

Co można odliczyć od podatku dochodowego na terenie Danii?

Podatnicy na terenie Danii mogą od podatków odliczyć pewne ulgi jeśli spełnią pewne wymogi. Odliczyć mogą przede wszystkim dojazdy do pracy, koszty wyżywienia, zakwaterowanie związane z pracą. Można również skorzystać z ulgi Cross Border.

Natomiast jeśli chodzi o prowadzenie działalności gospodarczej to niezwykle pomocne okazuje się tutaj biuro rachunkowe.