Imigranci ze wschodu są coraz częstszym widokiem w Polsce. Wielu przedsiębiorców zastanawia się więc czy warto zatrudniać pracowników z Ukrainy. W poniższym artykule postaramy się odpowiedzieć na to pytanie.

Pracownik z Ukrainy.

Ukraińcy szukają dla siebie nowych dróg zatrudnienia. Związane jest to z trudną sytuacją w ich kraju, a także biedą tam panującą. W związku z tym emigrują do krajów Unii Europejskiej, a ich bezpośrednim sąsiadem jest Polska. Wielu Ukraińców właśnie tutaj próbuje szukać swojego szczęścia.

Praca dla Ukraińców.

Przedsiębiorcy zauważyli w tym możliwości dla siebie, ponieważ Ukraińcy podejmują pracę, na którą często brak chętnych wśród Polaków. Przypomina to czasami sytuację Polaków sprzed kilku lat w Wielkiej Brytanii – za niższą kwotę podejmowali się zadań, które były omijane przez Brytyjczyków. Ukraińcy zazwyczaj mają pozostawiona w swoim kraju rodzinę, a ludzie szukający pracy w Polsce, często są jedynymi jej żywicielami. Dlatego też gotowi są podjąć każdą pracę, żeby tylko zarobić na odpowiedni byt dla swoich bliskich. Nie oznacza to jednak, że taka sytuacja będzie trwać w nieskończoność, dlatego też osoby zatrudniające Ukraińców powinny być świadomi tej sytuacji i traktować ich na równi z rodakami.