Coraz więcej obcokrajowców decyduje się na posiadanie firmy w Polsce. To sposób na dobry zarobek i rozwój zawodowy w różnych branżach. Jak założyć własny biznes w Polsce i prowadzić go jako obcokrajowiec?

Otwarcie firmy w Polsce

Własna firma w Polsce wymaga jej założenia. Związane z tym formalności są zależne od kraju pochodzenia jej przyszłego właściciela. Jak otworzyć firmę w Polsce, czyli business in Poland?

Obcokrajowcy przyjeżdżający do Polski z krajów Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego mogą zrobić to na tych samych zasadach, co Polacy, dlatego dodatkowe formalności nie są konieczne.

Osoby spoza Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego będą potrzebowały zezwolenia na pobyt stały lub rezydenta długoterminowego albo zezwolenia na pobyt czasowy w określonym celu.

Prowadzenie firmy w Polsce

Przedsiębiorcy w Polsce muszą pamiętać o określonych obowiązkach, jakie nakładają na nich przepisy prawa.

Przede wszystkim firma w Polsce musi:
– Zapisywać zdarzenia gospodarcze, na przykład w formie księgowości,
– Rozliczać i odprowadzać podatki,
– Przygotowywać dokumenty podatkowe,
– Prowadzić kadry i płace – gdy zatrudnia pracowników.

Dokładny zakres prowadzonych prac jest zależny od formy prowadzenia działalności gospodarczej i wybranej formy rozliczeń podatkowych.

Gdzie szukać pomocy?

Obcokrajowcy w Polsce, którzy chcą zacząć prowadzić własny biznes, mogą skorzystać z kompleksowej pomocy w tym zakresie.

Wybrane biura rachunkowe w Polsce oferują pomoc dla obcokrajowców w językach obcych, czyli accounting in Poland. Obejmuje ona nie tylko sprawy związane z otwarciem i prowadzeniem firmy, lecz też uzyskaniem pozwolenia na pobyt, pracę.